BU Overview

Bangkok University is one of the oldest and most famous private universities in Thailand under the patronage of the Bangkok University Foundation. The University has operated since 1962 with A.Surat and A.Pongtip Osatanugrah’s resolution to found a non-profit private university as a center of knowledge to develop modern graduates with knowledge and practical skills to serve the country in the future.


มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ อยู่ภายใต้การสนับสนุนของ “มูลนิธิมหาวิทยาลัยกรุงเทพ” ได้เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2505 เป็นต้นมา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสถาบันการศึกษาสร้างสรรค์ มีคุณภาพ และเป็นผู้นำ

มาทำความรู้จักกับเราให้มากขึ้น เข้าถึงแก่นแท้ของความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความคิดสร้างสรรค์ ที่ไม่เคยหยุดพัฒนา พร้อมก้าวสู่โลกแห่งยุคดิจิทัล

คณะบุคคลผู้ทรงเกียรติในการขับเคลื่อนนโยบายและระเบียบวาระต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ทีมผู้บริหาร พร้อมวิสัยทัศน์ในการวางนโยบายและแนวทางในการบริหารงานที่ทันสมัย มีความคิดที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีคุณภาพให้กับทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย

ต่อยอดความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการตัวจริงให้กับนักศึกษา ผ่านความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำของประเทศในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเงิน ธุรกิจสื่อสาร ธุรกิจอาหารและยา ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ธุรกิจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ให้นักศึกษาก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำจากต่างประเทศ สร้างแนวทางการเรียนรู้และผลักดันให้นักศึกษาได้ไปฝึกงานในต่างประเทศ เพื่อเปิดประสบการณ์ของนักศึกษาสู่ระดับสากลในเวทีโลกอย่างแท้จริง

บทพิสูจน์ความสามารถอันโดดเด่น ที่ไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจของนักศึกษา แต่เป็นความภาคภูมิของมหาวิทยาลัยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีและมีคุณค่า

เข้าถึงทุกเรื่องราวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากข้อมูลและสถิติ

ให้ทุกการเดินทางเป็นเรื่องง่าย สามารถศึกษาวิธีการเดินทางทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล รถประจำทาง และรถตู้ปรับอากาศร่วมบริการ พร้อมแผนที่ของวิทยาเขตกล้วยน้ำไทและรังสิตได้ที่นี่

ครบทุกข้อมูลเอกสารประชาสัมพันธ์ที่ต้องการในรูปแบบดิจิทัล ทั้งโบรชัวร์ แผ่นพับ โลโก้ และข้อมูลมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ อยู่ภายใต้การสนับสนุนของ “มูลนิธิมหาวิทยาลัยกรุงเทพ” ได้เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2505 เป็นต้นมา อ่านเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสถาบันการศึกษาสร้างสรรค์ มีคุณภาพ และเป็นผู้นำ อ่านเพิ่มเติม
มาทำความรู้จักกับเราให้มากขึ้น เข้าถึงแก่นแท้ของความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความคิดสร้างสรรค์ ที่ไม่เคยหยุดพัฒนา พร้อมก้าวสู่โลกแห่งยุคดิจิทัล อ่านเพิ่มเติม
คณะบุคคลผู้ทรงเกียรติในการขับเคลื่อนนโยบายและระเบียบวาระต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดูเพิ่มเติม
ทีมผู้บริหาร พร้อมวิสัยทัศน์ในการวางนโยบายและแนวทางในการบริหารงานที่ทันสมัย มีความคิดที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีคุณภาพให้กับทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ดูเพิ่มเติม
คณะและหน่วยงาน ดูเพิ่มเติม
ต่อยอดความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการตัวจริงให้กับนักศึกษา ผ่านความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำของประเทศในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเงิน ธุรกิจสื่อสาร ธุรกิจอาหารและยา ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ธุรกิจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ดูเพิ่มเติม
ให้นักศึกษาก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำจากต่างประเทศ สร้างแนวทางการเรียนรู้และผลักดันให้นักศึกษาได้ไปฝึกงานในต่างประเทศ เพื่อเปิดประสบการณ์ของนักศึกษาสู่ระดับสากลในเวทีโลกอย่างแท้จริง ดูเพิ่มเติม
บทพิสูจน์ความสามารถอันโดดเด่น ที่ไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจของนักศึกษา แต่เป็นความภาคภูมิของมหาวิทยาลัยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีและมีคุณค่า ดูเพิ่มเติม
เข้าถึงทุกเรื่องราวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากข้อมูลและสถิติ ดูเพิ่มเติม
ให้ทุกการเดินทางเป็นเรื่องง่าย สามารถศึกษาวิธีการเดินทางทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล รถประจำทาง และรถตู้ปรับอากาศร่วมบริการ พร้อมแผนที่ของวิทยาเขตกล้วยน้ำไทและรังสิตได้ที่นี่ ดูเพิ่มเติม
ครบทุกข้อมูลเอกสารประชาสัมพันธ์ที่ต้องการในรูปแบบดิจิทัล ทั้งโบรชัวร์ แผ่นพับ โลโก้ และข้อมูลมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่ ดูเพิ่มเติม