สมัครเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา
Admissions Information

APPLY ONLINE
BU INTERNATIONAL
For International Applicant

คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร
International Program

คณะและสาขาที่เปิดรับสมัครปริญญาโท
Master’s Degree

คณะและสาขาที่เปิดรับสมัครปริญญาเอก
Doctoral Degree